Watch Enter the Fat Dragon (2020) | WatchMovieHD

Enter the Fat Dragon (2020)

|

Release Date: January 23, 2020
Production Country: Hong Kong, China
Production Company: Bona Film Group
Runtime: 1h 36min
Genre: Action, Comedy, Crime
Stars: Donnie Yen, Teresa Mo, Wong Jing, Niki Chow, Naoto Takenaka, Tetsu Watanabe, Hiro Hayama,
Donnie Yen

Donnie Yen

as Fallon Zhu
Teresa Mo

Teresa Mo

as Charisma/Christina
Wong Jing

Wong Jing

as Thor
Niki Chow

Niki Chow

as Chloe
Naoto Takenaka

Naoto Takenaka

as Mr. Endo
Tetsu Watanabe

Tetsu Watanabe

as
Hiro Hayama

Hiro Hayama

as Yuji
Louis Cheung

Louis Cheung

as
Lin Qiu-Nan

Lin Qiu-Nan

as
Wong Cho-lam

Wong Cho-lam

as
Jim Chim Sui-Man

Jim Chim Sui-Man

as
Anthony Chan

Anthony Chan

as
Philip Ng

Philip Ng

as
Jerry Lamb

Jerry Lamb

as
Lawrence Chou

Lawrence Chou

as
Bob Lam

Bob Lam

as
Tyson Chak

Tyson Chak

as
Yan Hua

Yan Hua

as
Yu Kang

Yu Kang

as
Min Hun Fung

Min Hun Fung

as
Joey Iwanaga

Joey Iwanaga

as Shimakura